Posted on: August 25, 2021 Posted by: Teodor Zahariev Comments: 0
Предпазна маска за бояджии

Всички знаем, че при работа с бои и лакове трябва да се осигури необходимата защита срещу токсичните изпарения, които могат да причинят сериозна вреда на здравето. Ето защо работниците в автосервизите винаги трябва да работят със специална предпазна маска.
Тя е задължителна част от екипировката както на професионалните бояджии, така и за всички хора, които сами се захващат да ремонтират жилището си.

Нека да видим какви видове предпазна маска за боядисване са най-подходящи за тази цел и как да направим най-правилния избор.

Защо и кога е наложително да се използва предпазна маска?


Предпазна маската маска гарантира защита на дихателните пътища по време на боядисване, при работа с токсични изпарения, при пръскане с отровни вещества, както и при някои други авто и строителни работи, когато се работи на запрашени места.

Какво трябва да знаем при избора на предпазна маска за боядисване


Съществуват много разновидности маски за боядисване, като някои от тях покриват частично лицето, други – цялото лице, а има и такива, снабдени с устройство за подаване на кислород или с дихателен апарат, в който постоянно се поддържа високо налягане.


Предпазните маски за лице могат да бъдат предназначени за еднократна или многократна употреба. Важно е маската да разполага със сменяеми филтри и клапани, а нейният защитен слой да е изработен от висококачествен материал, да не предизвиква алергии. При носенето на предпазна маска, работникът не трябва да изпитва дискомфорт.


По отношение на вида на материалите, с които се работи, съществуват дихателни маски за защита от химикали, за защита от прах и фини прахови частици, както и за защита от миризми.


При някои видове предпазни маски въздухът се почиства чрез специални филтри, като маските от този тип се доближават до функциите на противогаза.


Преди да изберете конкретен вид предпазна маска, предварително обмислете точно от каква защита се нуждаете.