Posted on: November 30, 2020 Posted by: thunder Comments: 0
Какъв маслен филтър да изберем?

Правилно подбраното моторно масло със сигурност ще създаде най-добрите условия за работа на двигателя и ще увеличи неговата дълготрайност. Ще разгърне потенциала му за работа, мощност и производителност. Ето защо, сега ще се спрем именно на това и ще видим какво е значението на вида маслен филтър и другите особености при избора на моторно масло.

Как да намерим точния тип масло за двигателя

Основно днес на отрасловия пазар се идентифицират три типа моторни масла, в зависимост от конструктивните особености на двигателя и използваното гориво. Това са дизеловите, бензиновите и АГУ автомобилите.

Основните разлики в първите два вида са използваните добавки в дизеловите двигатели, чието предназначение е по-ефективното почистване на цилиндрите от образувалите се нагари. Разбира се, може да се използва и смазочна течност за бензиновите мотори, но техните свойства бързо ще намалеят именно поради образуването на по-голямо количество сажди, въпреки че има маслен филтър. Това от икономическа гледна точка пък не е изгодно.

Автомобилите с газова уредба (АГУ) могат да вървят с моторно масло за бензинови агрегати, но за тях експертите препоръчват да се избира смазочна течност с по-висок втори индекс. Например обозначението може да е от 5W-30 на 5W-40.

Има ли значение вида на масления филтър

Днес основно се използват три вида маслени филтри:

  • пълнопоточни – основният компонент тук е байпасния клапан, който при пълно запушване се отваря и пропуска свободно мръсната смазочна течност, като по този начин предпазва уплътненията на блока от пробив и от липса на смазочност;
  • частичнопоточни – в този случай тук имаме два кръга на смазочна система, като в единия течността за смазване има свободно движение, докато в другия се филтрира, а накрая се пречиства цялата смазка;
  • комбинирани – да, както вероятно се досещате, тук имаме комбинирана система от по-горните две.

В зависимост от конструктивните особености на двигателя се избира и съответния маслен филтър. Има все пак и други особености, които не са за пренебрегване – вижте по-долу!

Какво трябва да гледаме

За още по-точното определяне на вида на моторното масло и масления филтър е необходимо да обърнем внимание на още три основни акцента, които се посочват в търсачките на специализираните магазини и сайтове:

  • година на превозното средство;
  • модел;
  • двигател.

По този начин търсачката може да Ви изведе по-конкретни данни, от които да направите и своя окончателен избор онлайн.

Leave a Comment